Polityka Prywatności

Sklep Edmar
Polityka prywatności

Administrator Danych Osobowych (ADO)

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca EDMAR, Edward Marzec z siedzibą w: Malbork 82-200, ul. Ogrodowa 8a NIP: 579-00-03-098, REGON: 009912620.

Dane oraz cel ich przetwarzania

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa wyłącznie w celach związanych z uzasadnionymi interesami Sprzedającego i wyłącznie na podstawie zgody Kupującego.
 2. Przy tworzeniu konta wymagane jest podanie danych takich jak:
  a) Adres email
  b) Imię
  c) Nazwisko
 3. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniego logowania.
 4. Przy składaniu zamówienia wymagane jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia tj.:
  a) imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
  b) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  c) e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  d) numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
 5. W przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów część danych pobieranych jest automatycznie z danych podanych podczas rejestracji.
 6. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
 7. Brak podania określonych danych osobowych lub nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie może wiązać się z utrudnieniami bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedażowej.
 8. Dane osobowe mogą być w każdej chwili aktualizowane, a zgoda na ich przetwarzanie w każdej chwili wycofana.
 9. Sprzedawca oraz Administrator danych osobowych EDMAR zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują go do retencji danych.
 10. Dostęp do danych osobowych Klienta będzie miał Sprzedawca oraz w przypadku wyboru faktury biuro rachunkowe, z którym podpisano umowę w zakresie niezbędnym do realizacji usług księgowych.
 11. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, dane osobowe podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez EDMAR.
 12. Dane przechowywane są bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.
 13. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail edmar@edmaramber.com

System ochrony danych osobowych

 1. Sprzedawca zastosował niezbędne środki ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodne z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych.
 2. Najważniejsze elementy wdrożonego systemu ochrony danych osobowych to:
  a) Certyfikat SSL
  b) Gromadzenie i przetwarzanie tylko niezbędnych danych osobowych
  c) Dane osobowe są gromadzone przez najkrótszy możliwy czas
  d) Dostęp do przetwarzania danych osobowych mają tylko osoby specjalnie przeszkolone w tym celu .

Przekazywanie danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych, w szczególnych sytuacjach, ma obowiązek przekazać zebrane dane osobowe organom państwowym w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Administrator danych osobowych może mieć obowiązek udzielenia informacji zgromadzonych przez serwer jedynie na podstawie zgodnych z prawem żądań.

Newsletter

 1. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia wymagane jest podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe z edmaramber.com
 2. Z subskrypcji newslettera w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w edmaramber.com lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Pliki Cookies

Pliki Cookies to informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane są np. na dysku twardym komputera osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego.

 1. Administrator Sklepu Internetowego Edmar może przetwarzać dane z plików Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu w celu:
  – identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym
  – zapamiętywania produktów dodanych do koszyka
  – zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  – dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do preferencji Klientów.
 2. Standardowo wiele przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.
 3. Klient ma prawo nie zgodzić się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies. W takim wypadku musi zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. W przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z edmaramber.com Administrator Sklepu Internetowego Edmar nie może zagwarantować jego poprawnego działania.

Postanowienia końcowe

 1. edmaramber.com zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany polityki prywatności, jeżeli będzie wymagało tego prawo.
 2. O wszelkich zmianach zaistniałych w prowadzonej polityce prywatności edmaramber.com poinformuje drogą mailową na wskazany podczas rejestracji adres mailowy.